Projects list

 • Project Image
  Mobilitat i Transports Load project La informació sols té un caràcter consultiu [Carrils bici, Anell verd, Línies d'autobús, Parades d'autobús, Punts de càrrega elèctrica, Zona blava]
 • Project Image
  Esports Load project La informació sols té un caràcter consultiu [Volta a peu i en bicicleta a Cullera, Trails, Triatló, San silvestre, Pujada a la bola, Carrera matutina]
 • Project Image
  Agricultura i activitats cinegètiques Load project La informació sols té un caràcter consultiu [Banc de terres, Usos del sòl, Activitats cinegètiques]
 • Project Image
  Serveis Municipals Load project La informació sols té un caràcter consultiu [Edificis municipals, Biblioteques, Ecoparc, Instalacions esportives, Centres culturals, Centres sanitaris]
 • Project Image
  Arqueologia Load project La informació sols té un caràcter consultiu [BIC's, BRL's, Inmobles catalogats, Jaciments, Coves, Recintes arqueològics i Retaules ceràmics]
 • Project Image
  Platges de Cullera Load project La informació del projecte de Platges tracta d'informar l'aforament de les platges de Cullera tenint un caràcter consultiu.
 • Project Image
  Urbanisme Load project La informació sols té un caràcter consultiu [Plano C i D, Catastre rústic i urbà, Pativel, PATFOR, Patricova, DPMT, P. Inundació Marina]
 • Project Image
  Infraestructures Load project La informació sols té un caràcter consultiu [Viari urbà, Comunicacions, Transformadors, Quadres enllumenat]
 • Project Image
  Medi ambient i canvi climàtic Load project La informació sols té un caràcter consultiu [Pla local de cremes 2020 i 2021, Regressió de platges, PATFOR, Jardins, Banderes blaves]
 • Project Image
  Gestió de RSU i NV Load project La información tiene un carácter consultivo [Gestión de residuos urbanos y limpieza viaria - Año 2021]
 • Project Image
  Ciutadania Load project La informació sols té un caràcter consultiu [Districtes electorals, Meses electorals, Resultats electorals]
 • Project Image
  Turisme Load project La informació sols té un caràcter consultiu [Gastronomía, Hostelería, Hotels, SICTED, Museus, Rutes i Sendes turístiques]
 • Project Image
  Sanitat Load project La informació sols té un caràcter consultiu [Ambulatoris i Farmàcies de Guardia - Horaris en la INFO]
 • Project Image
  Festes Load project La informació sols té un caràcter consultiu [Ubicació Falles i Casals, Disfresses, Processons i Aurores, Festes Patronals, Setmana Santa, 9 d'Octubre]
 • Project Image
  Comerç de Cullera Load project La informació sols té un caràcter consultiu [nombre d'establiments, asociacions comercials]